Általános Promóciós Játékszabályzat - Manna FM
MOST ADÁSBAN

Title

Artist

JELENLEGI MŰSOR

KANAPÉ

12:00 18:00

JELENLEGI MŰSOR

KANAPÉ

12:00 18:00


Általános Promóciós Játékszabályzat

98.6 Manna FM

Általános Promóciós Játékszabályzat

1. A 98.6 Manna FM játékaiban a nagyobb nyerési esélyegyenlőség érdekében egy játékos 1 hónapon belül összesen egy alkalommal vehet rész.

2. A 98.6 Manna FM játékaiban nem vehetnek részt a 98.6 Manna FM munkavállalói, továbbá a 98.6 Manna FM számára megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban tevékenységet ellátó személyek, valamint ezek hozzátartozói. Támogatott játék esetén nem vehetnek részt a játékban a nyereményt felajánló cég/ügynökség alkalmazottai és azok hozzátartozói.

3. 18 évesnél fiatalabb hallgatók alkoholtartalmú ital témájú játékban nem vehetnek részt, alkohol tartalmú ital jutalomban, ajándékban vagy nyereményben nem részesülhetnek. Ugyanez érvényes partybelépő nyereményekre és a korhatáros mozi belépő nyereményekre is.

4. A nyeremény a nyertes nevére szól, másra át nem ruházható, tárgynyeremény esetén készpénzre nem váltható

5. A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adóterheket a 98.6 Manna FM viseli, azonban a nyertes köteles minden ehhez esetlegesen szükséges adatszolgáltatást biztosítani vagy nyilatkozatot megadni. A 98.6 Manna FM a nyereményt mindaddig visszatarthatja, amíg a szükséges adatszolgáltatást vagy nyilatkozatot a nyertes meg nem adja számára. Az adatszolgáltatás vagy nyilatkozat késedeleméből fakadó felelősség a nyertest terheli.

6. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható – személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.

7. A nyeremény átadása előzetes időpont egyeztetést után a nyerést követő 30 napon belül a 98.6 Manna Fm székhelyén (1147 Budapest, Gervay utca 4.) történik. Amennyiben a játékos kéri, postai úton vagy futárszolgálattal küldjük el neki a nyereményt.

8. A nyereményt átvevő játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatai (neve, anyja neve, címe, szig. száma, telefonszáma) a Manna Vision Media Műsorszolgáltatási Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat a Manna Vision Media Műsorszolgáltatási Kft. – esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás nélkül és engedélyezés nélkül a jelen promóció lebonyolítása, valamint saját marketingtevékenysége céljából, illetve kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. Az a játékos, aki a nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló ajánlattal megkeressék, illetve tiltakozik adatai bármilyen más, e pontban fentebb megjelölt célra történő kezelése ellen, adatai törlését a nyilvántartásból a következő címen kérheti: Manna Vision Média Műsorszolgáltatási Kft. 1147 Budapest, Gervay utca 4. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra, azt és az abban szereplő adatokat a 98.6 Manna FM bizalmasan kezeli, azokat kizárólag alkalmazottjai ismerhetik meg. A 98.6 Manna FM az adatokat – esetleges tiltási nyilatkozat, törlési kérelem hiányában – a nyeremény elnyerésétől számított 5 évig tartja nyilván, ezt követően törli azokat.

9. A 98.6 Manna FM játékszabályai bárki számára elérhetőek a 98.6 Manna FM székhelyén és internetes honlapján. A 98.6 Manna FM fenntartja annak jogát, hogy a jelen játékszabályzatot – a jogszabályoknak megfelelően – bármikor módosítsa. A játékos a játékban történő válaszadással igazolja, hogy jelen játékszabályzat tartalmát megismerte és azt magára vonatkozóan kötelezőnek ismeri el.